23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 032-075220
Offentliggjort
14.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Opdateringer

Annullering
(31.03.2020)

Fødevarestyrelsen har desværre været nødsaget til at annullere udbuddet, da der er mangel på konkurrence/konditionsmæssige deltagere.

Udbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af CMS (1)


Fødevarestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: fahsa@fvst.dk
Telefon: +45 72276614

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259406&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259406&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af CMS (1)

Sagsnr.: 2019-43-129-00069
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72240000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien af rammeaftalen estimeres til at være ca. 4 000 000 DKK.

Der er tale om ordregivers bedste skøn. Det faktiske træk på rammeaftalen kan således vise sig at blive større eller mindre end 4 000 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum samlet årsomsætning på 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår;

2) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (dvs., at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital);

3) Soliditetsgrad på minimum 15% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

4) Erhvervsansvarsforsikring på min. 5 000 000 DKK.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4,

— Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har som nævnt til hensigt at prækvalificere 3 tilbudsgivere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

Referencer: Hvilke tilbudsgivere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

1) at tilbudsgiver viser en tydelig erfaring med overtagelse af et eksisterende TYPO3 miljø;

2) Tilbudsgivers erfaring med at vedligeholde, videreudvikle og ny udvikle et TYPO3 miljø;

3) Tilbudsgivers erfaring med at have ansvaret som caretaker/gatekeeper ift. at styre flere af referencernes leverandører

4) relevansen af de fremlagte referencer ift. ordregivers bilag 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til rammeaftalen. Der ønskes minimum 2, maksimalt 4 referencer vedr. vedligeholdelse, videreudvikling og ny udvikling af tilsvarende opgaver, fra de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold hvad angår volumen og kompleksitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2020

Send til en kollega

0.081