23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 033-078397
Offentliggjort
17.02.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet Teknik og Anlæg A/S

Vindere

(17.02.2020)
Strøm Hansen A/S
9400 Nørresundby

Rammeaftale vedr. teknologifornyelse af MR-stationer (MRNewtech)


Energinet Teknik og Anlæg A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Teknik og Anlæg A/S
CVR-nummer: 37930393
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Dahl
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Fax: +45 76245180

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. teknologifornyelse af MR-stationer (MRNewtech)

Sagsnr.: 19/05088
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører teknologifornyelse og energioptimering af el-installationerne på Energinets nuværende MR-stationer. Teknologifornyelsen har til formål at bringe MR-stationernes el-installationer op på et niveau, som svarer til de krav, der i dag stilles i love og bekendtgørelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45311000
45317300
31214500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Teknologifornyelsen på MR-stationerne vedrører opdatering af stationernes eksisterende el-installationer med henblik på at kunne leve op til dagens krav i love og bekendtgørelser. For at kunne leve op til kravene udskiftes bl.a. gamle kabelføringer, el-armaturer, sikker-hedsbelysning samt fordelingsudstyr på stationerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det følger af Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 5, stk. 2, at kontrakter, hvis genstand er 2 eller flere typer indkøb (bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer), tildeles i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for den type af indkøb, der kendetegner den pågældende kontrakts hovedformål.

Hovedformålet med den udbudte rammeaftale er el-installationen til elektrisk fordelingsudstyr og installation af el-ledninger og el-armaturer, hvilke jf. CPV-nomenklaturen er kategoriseret som bygge- og anlægsarbejder, hvorfor Energinet Teknik og Anlæg A/S, på trods af at der i indkøbet indgår delelementer af vareindkøb, har kategoriseret indkøbet som en bygge- og anlægsarbejder.

Energinet Teknik og Anlæg A/S har på baggrund af ovenstående kategorisering gennem-ørt en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i overensstemmelse med reglerne i Tilbudsloven. På baggrund af den gennemførte licitation agter Energinet Teknik og Anlæg A/S at indgå rammeaftalen med Strøm Hansen A/S, idet det af Strøm Hansen A/S afgivne tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Strøm Hansen A/S
CVR-nummer: 10775345
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 29 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det følger af Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 5, stk. 2, at kontrakter, hvis genstand er 2 eller flere typer indkøb (bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer), tildeles i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for den type af indkøb, der kendetegner den pågældende kontrakts hovedformål.

Hovedformålet med den udbudte rammeaftale er el-installationen til elektrisk fordelingsudstyr og installation af el-ledninger og el-armaturer, hvilke jf. CPV-nomenklaturen er kategoriseret som bygge- og anlægsarbejder, hvorfor Energinet Teknik og Anlæg A/S, på trods af at der i indkøbet indgår delelementer af vareindkøb, har kategoriseret indkøbet som en bygge- og anlægsarbejder.

Energinet Teknik og Anlæg A/S har på baggrund af ovenstående kategorisering gennemført en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. På baggrund af den gennemførte licitation agter Energinet Teknik og Anlæg A/S at indgå rammeaftalen med Strøm Hansen A/S, idet det af Strøm Hansen A/S afgivne tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud). Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

Send til en kollega

0.047