23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-084874
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Hovedstaden

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Eskerod
E-mail: claus.joergen.eskerod@regionh.dk
Telefon: +45 38665809

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)

Sagsnr.: 19021883
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DMS–MS system

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38432200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Felse af en integreret løsning omfattende Sciex Qtrap 5500 system og tilhørende Lipidizer™ og SelexION™ teknologier.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service, reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Biokemisk Afdeling (herefter KBA) ved Nordsjællands Hospital har behov for at screene for nye kliniske biomarkører til hurtig diagnostik med henblik på at kunne øge patientflowet på Nyt Hospital Nordsjælland. Biomarkørerne søges i gruppen af lipider (i.e lipodomics) i blod- og cerebrospinalvæske prøver fra patienter. Diagnostik baseret på ”lipodomics” er ikke fuldt udviklet, da kompleksiteten og omfanget af forskellige molekylære lipider har hindret specifik molekylær identifikation hvis baseret kun på separation efter masse (m) og ladning (z). m/z separation har ofte ført til overlappende detektion af isobariske og isomeriske lipider. Differential mobility spectrometri (DMS) indfører en høj asymmetrisk spændingsforskel, der i kombination med kemiske opløsningsmidler ændrer mobiliteten af ion lipid-strukturerne. DMS forbedrer således separation og efterfølgende detektion af isomeriske lipider, og KBA ønsker at anskaffe sig et DMS MS system til lipid-baseret diagnostik. Kravene opfyldes efter ordregivers opfattelse alene af den påtænkte løsning med Lipidizer™ og SelexION ™ Differential Mobility Separation Technology, og kan derfor af tekniske grunde kun tildeles en bestemt økonomisk aktør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 076-180826
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

LC/MS KBA NOH

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AB SCIEX ApS
CVR-nummer: 32448615
Postadresse: Åkandevej 21
By: Brønshøj
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

Send til en kollega

0.063