23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-085061
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(20.02.2020)
Triolab A/S
Vallensbækvej 35
2605 Brøndby

Indkøb af vævspræpareringsmaskine


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Kjær Pilgaard
E-mail: s.pilgaard@rn.dk
Telefon: +45 21592331

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af vævspræpareringsmaskine

Sagsnr.: RNA20502 Vævspræpareringsmaskine
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af udstyr til vævspræparering.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 224 074.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at indkøbe udstyr til vævspræparering.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Nordjylland agter at indkøbe et stk. Peloris vævspræpareringsmaskine. Købet foretages som en udvidelse af bestående udstyr, og giver mulighed for anvendelse af samme tilbehør og derved undgå sortering af prøver. Peloris vævspræpareringsmaskinen har endvidere 2 separate kamre der gør det muligt at køre 2 forskellige programmer uafhængigt af hinanden, og dermed optimeres den daglige produktion.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse at der kun er en leverandør der kan imødekomme udstyr der opfylder de ovennævnte behov. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 81, stk. 2. idet der er tale om delvis fornyelse af leveringer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Triolab A/S
CVR-nummer: 21481548
Postadresse: Vallensbækvej 35
By: Brøndby
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Telefon: +45 43960012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 224 074.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 224 074.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

Send til en kollega

0.125