23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-085883
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(20.02.2020)
Haldore Topsøe A/S
2800 Kgs. Lyngby

Anvendelse af elektronmikroskop (Titan ETEM)

(12.03.2020)
Haldor Topsøe A/S
2800 Kgs. Lyngby

Anvendelse af elektronmikroskop (Titan ETEM)


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 45252525

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anvendelse af elektronmikroskop (Titan ETEM)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftale om anvendelse af Haldor Topsoe A/S' elektronmikroskop (Titan ETEM).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38511000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU Fysik har oprettet et nyt grundforskningscenter, The Center for Visualizing Catalytic Processes (Vision). Centeret er grundlagt af Danmarks Grundforskningscenter.

Vision vil indgå en aftale med Haldor Topsoe A/S om brug af Haldor Topsoe A/S’ elektronmikroskop (Titan ETEM) i 6 år. Vision skal anvende elektronmikroskopet til brug for forskning, herunder videreudvikle videnskabelige samarbejder mellem Vision og Haldor Topsoe A/S.

Aftalen indebærer, at VISION vil få:

1) Adgang til et transmissions elektron mikroskop udstyret med et differentielt pumpe system og aberrations-korrektor samt Gatan Imaging filter;

2) Råderet over elektronmikroskopet og adgang til elektronmikroskopet med en dækning på minimum 50% af instrumenttiden og op mod 82.5%;

3) Adgang til et elektronmikroskop, der fysisk er placeret i nærheden af Vision, der er placeret på DTU Fysik i Kgs. Lyngby, DK;

4) Adgang til at påmontere et ultra-følsomt kamera på det pågældende elektronmikroskop og lade det forblive påmonteret på i hele centerets 6-årige levetid.

Ved indgåelse af aftalen skal Vision betale Haldor Topsoe A/S for en del af den service, der skal foretages på elektronmikroskopet, og de reservedele der er nødvendige.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Vision vil indgå en aftale med Haldor Topsoe A/S vedrørende brugen af Haldor Topsoe A/S’ elektronmikroskop (Titan ETEM) af følgende afgørende årsager:

1) Elektronmikroskopet (Titan ETEM) tilbyder aberrations-korrigeret transmissions elektron mikroskop af nanopartikler under katalytiske reaktionsforhold kombineret med funktionalitetsbestemmelse ved hjælp af elektron energi spektroskopi. Disse typer af målinger udført simultant udgør grundlaget for, at Vision kommer i mål med sin ambitiøse forskningsvision og plan;

2) De pågældende eksperimenter er notorisk ekstremt følsomme over for kontaminering (som er udefinerede kulbrinte deponeringer på instrumentelt udstyr). Fuld råderet over elektron mikroskopet er derfor afgørende for at undertrykke kontamineringskilder og sikre et rent instrument og undgå unødig forlængelse af de tidskrævende eksperimenter;

3) Den pågældende type eksperimenter er erfaringsmæssigt ekstremt tidskrævende, fordi nye typer af måleprincipper og nanoreaktorer skal udvikles og introduceres til optimering af elektron detektion, undertrykkelse af stråle-inducerede sidereaktioner og eksakt kontrol med de kemiske reaktionsforhold. Som følge af at eksperimenterne er enormt tidskrævende, er der behov for, at Vision får råderetten (jf. også punkt 2 ovenfor) over elektronmikroskopet og har lov til at anvende elektronmikroskopet i så høj grad som muligt, minimum 50-100% i belægningsprocent/anvendelsesprocent;

4) I lyset af den høje instrumentbelægning, jf. pkt. 3), skal elektronmikroskop-faciliteten ligge nær DTU Fysik i Kgs. Lyngby, så den overvejende del af centeret deler en fælles fysisk forankring på DTU Fysik for at muliggøre daglig og umiddelbar interaktion og samarbejde og for at efterkomme ønske fra Danmarks Grundforskningsfond, der har grundlagt centeret;

5) Vision får lov til at påføre et ultra-følsomt kamera på elektronmikroskopet. Kameraet kan forblive på (uden montering og afmontering) i hele den 6 årige periode. Montering af det ultra-følsomme kamera er nødvendigt, da det åbner op for væsentlig mulighed for at undertrykke de markant forstærkede stråle-inducerede sidereaktioner, der fremkommer under katalytiske reaktionsbetingelser med atmosfæriske tryk og væsker, og for at opnå kemiske relevante gennembrud i forståelsen af katalysen, der skal underbygge bæredygtige teknologier;

6) Vision betaler alene for service og vedligehold af elektronmikroskopet og ikke driftsomkostninger, afskrivninger eller andre omkostninger.

DTU Nanolab besidder et elektronmikroskop, der opfylder de tekniske krav. Det er dog ikke muligt at Vision får en råderet på 50% til elektronmikroskopet på DTU Nanolab. Det er derfor alene Haldor Topsoe A/S, der besidder et elektronmikroskop, der opfylder alle kravene angivet ovenfor, herunder særligt krav til råderet på 50%, mængden af brugeranvendelse og den fysiske placering tæt på DTU Fysik i Kgs. Lyngby.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Haldore Topsøe A/S
CVR-nummer: 41853816
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020

Send til en kollega

0.109