23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 039-093091
Offentliggjort
25.02.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vejdirektoratet

Fordanskning af VegLCA


Vejdirektoratet

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 024-053862)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København v
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Jørgensen
E-mail: udbud@vd.dk
Telefon: +45 72442782

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fordanskning af VegLCA

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet arbejder med at inddrage CO2 (ækvivalenter) reduktioner i sine indkøb. På baggrund af enomfattende markedsdialog og markedsundersøgelse i 2019 har Vejdirektoratet besluttet at arbejde videre med en tilpasning af den norske model for beregning og opfølgning på CO2-reduktion, VegLCA, i stedet for at udvikle en model selv. VegLCA er offentligt tilgængelig og kan i princippet anvendes frit.

Vejdirektoratet har valgt, at grundydelsen ”fordanskning af VegLCA” skal leveres for en fast pris – i alt 400 000 DKK ekskl. moms, således at denne del af opgaven er en form for ”omvendt licitation”, mens der konkurreres på priselementet ift. den årlige ajourføring af værktøjet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 024-053862

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring med LCA-beregninger og opsætning af Excel baserede databaser indenfor de seneste 3 år.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes maksimalt 5 referencer.

For 1 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver, jf. udbudsloven, § 155, stk. 1, nr. 1.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring indenfor de seneste 3 år med gennemførelse af:

— LCA (Livscyklusanalyser)-beregninger, og

— opsætning af Excel baserede databaser.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring med LCA-beregninger og opsætning af Excel baserede databaser indenfor de seneste 3 år.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes maksimalt 5 referencer.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring indenfor de seneste 3 år med gennemførelse af:

— LCA (Livscyklusanalyser)-beregninger, og

— opsætning af Excel baserede databaser.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.141