23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 067-159012
Offentliggjort
03.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Indkøb af automatiseret indstøbningsudstyr


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af automatiseret indstøbningsudstyr

Sagsnr.: 15222
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at købe 1. stk. automatiseret indstøbningsudstyr af typen Tissue-TEC Auto

TEC A 120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

DK-Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. Tissue-Tek AutoTEC A120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Se beskrivelse nedenfor Del IV: Procedure / Vægtning: 100
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Syddanmark ønsker at købe 1. stk. automatiseret indstøbningsudstyr af typen Tissue-TEC Auto

TEC A 120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Der ønskes et fuldautomatisk system, der imødekommer kravet om minimering af ensidigt gentaget arbejde og øger sikkerheden for indstøbningsprocessen i forhold til forekomst af menneskelige fejl i denne og dermed sikre højestepatientsikkerhed. Ordregiver lægger endvidere vægt på, at udstyret er et ”stand-alone”- indstøbningsudstyr, altså uafhængig af tilvalgt vævpræpareringsudstyr.

Endelig er udstyrets kapacitet af afgørende betydning for afdelingens produktions flow, da afdelingens dagligeproduktion andrager gennemsnitlig 350 kassetter /dag.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 056-132749
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 15222
Betegnelse:

Indkøb af automatiseret indstøbningsudstyr

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sakura finetek Danmark A/S
Postadresse: Vibeholms Allé 15
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

Send til en kollega

0.078