23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164177
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(07.04.2020)
Clever Choice ApS
Industrivej 44 C,2
4000 Roskilde

(13.05.2020)
CleverChoice
Industrivej 44c
4000 Roskilde

ITSM platform tildelt via SKI 02.19


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Winther Bolet
E-mail: udbud@au.dk
Telefon: +45 93521783

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

ITSM platform tildelt via SKI 02.19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Universitet har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM område 68. Der efterspørges en ITSM platform.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72260000
72250000
72220000
72210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Universitet har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM område 68 for at anskaffe en ITSM platform. Servicen skal anvendes til understøttelse af digitalisering af arbejdsgange, herunder i første omgang fokuseret på iTSM processer, men servicens anvendelse er ikke begrænset til dette forretningsområde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 55
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opbevaring af kundens data, aflevering til arkiv, aflevering til Danmarks Statistik, ledelsesinformation.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 som ikke kræver en bekendtgørelse på ny.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Clever Choice ApS
CVR-nummer: 36055944
Postadresse: Industrivej 44 C,2
By: Roskilde
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2020

Send til en kollega

0.078