23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 075-177810
Offentliggjort
16.04.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Udbud af bilflådestyringssystem


Fødevarestyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Høtoft Nielsen
E-mail: sihni@fvst.dk
Telefon: +45 72276605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267651&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af bilflådestyringssystem

Sagsnr.: 2020-42-134-00040
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38112100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde et bilflådestyringssystem, samt evt. et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen kan inkludere software, service og support. Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det overvejes at anskaffe en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem.

Fødevarestyrelsen ønsker dialog med potentielle leverandøre om muligheder for at levere forskellige løsninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde et bilflådestyringssystem, samt evt. et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen kan inkludere software, service og support.

Fødevarestyrelsen ønsker dialog med potentielle leverandøre om muligheder for at levere forskellige løsninger.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med bekendtgørelsen, er i første omgang, at invitere til markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at præsentere deres produkter i relation til bilflådestyringssystemer.

Produktpræsentationer afholdes:

Fredag d. 15. maj 2020

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Henvendelse i receptionen.

Fødevarestyrelsen forbeholder sig retten til at indkalde til endnu et møde såfremt antallet af leverandører, der ønsker at deltage, betyder at møderne ikke kan nå at afvikles d. 15. maj 2020.

Produktpræsentationerne vil være individuelle dialogmøder med tilbudsgiverne.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at fokusere på produkternes kvalitet, funktionalitet og karakteristika i deres præsentation.

Tilmelding til skal ske til sektionsleder for Indkøb, Simon Høtoft Nielsen på mail: sihni@fvst.dk eller udbudskonsulent, Craig Till Reumert på mail:crtre@fvst.dk, senest d. 13. maj 2020.

Der kan maksimalt deltage 3 personer per potentielle tilbudsgiver. Navne og evt. titel på deltagere oplyses sammen med tilmeldingen.

Tidspunkt for individuel mødestart for hver tilbudsgiver vil blive meddelt per mail.

Fødevarestyrelsen forbeholder sig af ressourcemæssige hensyn retten til at begrænse antallet af dialogpartnere i begge dialog runder. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Fødevarestyrelsen ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Forventningen er, at Fødevarestyrelsen vil afholde endnu en runde markedsdialog vedrørende input kravspecifikation og udbudsmateriale. Men dette er endnu ikke afklaret. I første omgang ønsker Fødevarestyrelsen altså at blive klogere på, hvad markedet kan tilbyde af forskellige løsninger. Grundet den nuværende situation med COVID-19 tager Fødevarestyrelsen forbehold for ændringer, fx. at mødedato, afholdelse af møderne virtuelt og øvrige foranstaltninger og ændringer, som følge af COVID-19.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2020

Send til en kollega

0.046