23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 083-197322
Offentliggjort
28.04.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vindere

(28.04.2020)
Meebook ApS
Studiestræde 19, 4. sal
1455 København K

SKI - 02.19 - Læringsplatform


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9650927-3058-4c15-9f9d-507bae8f3464/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SKI - 02.19 - Læringsplatform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune har gennemført en direkte tildeling på SKI 02.19 blandt de leverandører som er prækvalificerede på aftalen. Den direkte tildeling omfatter leverandører af læringsplatforme som er at finde indenfor ydelsesområde 10 - Uddannelse og undervisning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 450 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommune har gennemført en direkte tildeling på SKI 02.19 blandt de leverandører som er prækvalificerede på aftalen. Den direkte tildeling omfatter leverandører af læringsplatforme som er at finde indenfor ydelsesområde 10 - Uddannelse og undervisning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er tale om en direkte tildeling bland de prækvalificerede på SKI aftale 02.19, ydelsesområde 10.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Meebook ApS
CVR-nummer: 34458103
Postadresse: Studiestræde 19, 4. sal
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1455
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 450 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2020

Send til en kollega

0.083