23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 090-214714
Offentliggjort
08.05.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Økonomistyrelsen

Udbud af fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem


Økonomistyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4, København K
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
E-mail: kahob@oes.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://oes.dk/systemer/digitale-services-paa-vej/faellesstatsligt-tilskudssystem/udbudsprocessen/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen forventer at udbyde en kontrakt til anskaffelse af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem.

Udbuddet forventes offentliggjort 3. kvartal 2020. Udbuddet forventes afholdt som udbud med forhandling.

Økonomistyrelsen ønsker at skabe gennemsigtighed omkring udbudsmaterialet. Økonomistyrelsen har på den baggrund offentliggjort dele af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er således alene et udkast, hvorfor materialet vil blive tilpasset inden udbuddet bliver offentliggjort.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72224000
72243000
72250000
72260000
72315200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal kunne udvikles til og implementeres hos alle statslige institutioner, der er omfattet af den til enhver tid gældende regnskabsbekendtgørelse (på kontraktindgåelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 116 af 19.2.2018 med senere ændringer - eller regler som supplerer eller helt eller delvist erstatter denne) og som administrerer tilskudspuljer eller -ordninger ("Myndigheder"). På tidspunktet for udbuddets offentliggørelse er der identificeret 28 myndigheder.

Den tekniske løsning skal overordnet bestå af (overordnet og ikke udtømmende):

— Ansøgningsfunktionalitet, der understøtter ansøgnings- og tilsagnsprocessen for ansøgerens/ tilsagns-modtagernes perspektiv

— Forvaltningsfunktionalitet, der gør institutionerne i stand til at forvalte puljer, ansøgninger og tilskud

— Styrings- og kontrolfunktionalitet, der muliggør ledelsesinformation og produktionsstyring samt sikrer tæt opfølgning på og styring af transaktioner såvel som adgange, herunder i forhold til funktionsadskillelser, godkendelseshierarkier og brugerrettigheder

— En række integrationer, der blandt andet muliggør validering af stamdata, udbetaling af tilskud mv.

Leverandørens ydelser vedrører især:

— analyse, design, udvikling, opsætning, konfiguration og implementering af systemet

— videreudvikling af systemet udenfor leveranceprojektet

— vedligeholdelse af systemet

— support til brugere

— applikationsdrift

— netværksdrift

— infrastrukturdrift- og vedligehold; og

— uddannelse og, uddannelsesmiljø (optioner).

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2020

Send til en kollega

0.078