23948sdkhjf

Fortsat store mangler i styringen af digital infrastruktur

| Medlemsnyhed | Indrykket af Coromatic A/S

For fjerde år i træk har Coromatic gennemført en undersøgelse blandt ledere, som er ansvarlige for forretningskritisk infrastruktur, såsom datakommunikation og strømforsyning.

Undersøgelsen viser, at afbrud i forretningskritisk infrastruktur hurtigt vil have en meget negativ effekt på virksomhedens fortsatte drift. På trods af dette, er kontrol af infrastrukturen utilstrækkelig, og kan forbedres i mange virksomheder.

– Det er meget bekymrende, at vi for fjerde år i træk ikke kan se nogen forbedring i ledelsen og kontrollen af denne absolut kritiske infrastruktur. I takt med den stigende digitalisering skal den underliggende infrastruktur risikovurderes og prioriteres på samme måde som digitaliseringen af forretningsprocesser. Hvis ikke, risikerer man at både vigtige, sociale funktioner og store forretningsværdier går tabt, siger Göran Egnell, Head of Advisory hos Coromatic.

Undersøgelsen viser, at ansvarlige ledere er bevidste om hvordan et afbrud kan påvirke virksomhedsdriften. 74 procent af de adspurgte svarede, at størstedelen af, eller hele, deres drift vil blive udsat i tilfælde af afbrud. Et afbrud kan hurtigt blive et alvorligt problem – 16 procent svarede, at deres virksomhed ville kunne klare sig i nogle millisekunder og 27 procent at deres virksomhed kun ville kunne klare sig i sekunder eller minutter.

Trods indsigten i konsekvenserne ved et afbrud mangler mange organisationer både styring og kontrol af infrastrukturen. Mere end 52 procent har aldrig gennemført en Business Impact Analysis (BIA) for at afdække risici i forbindelse med afbrydelse af den forretningskritiske infrastruktur. Næsten lige så mange, 38 procent, svarede, at de aldrig er blevet mødt med krav fra ledelsen til målbare serviceniveauer, såkaldt Service Level Agreement (SLA).

– At ledelsesgrupper i så stor udstrækning ikke stiller krav til leverancen, rejser spørgsmålet om fokus virkelig er på de rigtige ting. Alle er klar over, at der sker afbrud, uanset om det er tekniske fejl, menneskelige faktorer eller som vi i løbet af sommeren har vi set eksempler på, vejret. Ledelsesgrupper skal simpelthen begynde at håndtere den digitale infrastruktur på linje med øvrige virksomhedsforhold, med klare krav og opfølgning, siger Göran Egnell.

Respondenterne skulle også tage stilling til den vigtigste drivkraft i udviklingen af deres virksomheds kritiske infrastruktur og her er det tydeligt, at risikominimering (35 procent) og robusthed (27 procent) er to prioriterede områder. Hovedparten af de adspurgte (59 procent) er også enige om, at spørgsmålet om bæredygtighed er et vigtigt aspekt i investeringer på dette område. På et multiple-choice-spørgsmål om hvilke praktiske bæredygtighedsinitiativer de havde implementeret, svarede kun 40 procent, at de har planer om at forbedre energieffektiviteten. Dette er inden for et område, der bruger store mængder energi.

– Jeg håber, at vi vil se en forbedring af resultaterne næste år. Hvis det er korrekt gennemført, er arbejdet med at sikre og tage kontrol over den kritiske infrastruktur ikke mere kompliceret end andre tværgående forhold i virksomheden. Det handler om, ud fra organisationens forskellige behov, at analysere kravene til infrastruktur, sætte klare mål, og følge dem op, siger Göran Egnell.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen blev gennemført online ved hjælp af analysefirmaet Mistat i perioden fra februar til marts 2018. Over 240 ledere af virksomhedskritisk infrastruktur i store og mellemstore virksomheder i Norden, i alle brancher, svarede. Respondenterne havde stillinger inden for IT, ejendomsadministration, økonomi eller andet.

Læs vores whitepaper


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Coromatic A/S

Agerhatten 5
5220 Odense SØ
Danmark
Coromatic A/S

Send til en kollega

0.099