23948sdkhjf

Wirtek fastholder forventningerne efter halvårsregnskab

Tilgang af nye kunder og en internationalisering af salgsaktiviteterne giver ledelsen hos Wirtek god grund til at forvente både omsætnings- og resultatvækst.
Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtekkoncernen og erklærer sig tilfreds med udviklingen trods en nedgang i resultatet før skat.

Omsætning & resultat
Wirtek realiserede i første halvår 2014 en omsætning på 4.649 t.kr., svarende til en lille vækst på 1,3 % i forhold til første halvår af 2013.

Periodens resultat før skat blev et overskud på 428 t.kr., en nedgang på 18 % i forhold til første halvår 2013. På EBITDA-niveau ligger periodens resultat 3 % under EBITDA for første halvår 2013.

Likviditeten fra driften blev styrket med 379 t.kr. for halvåret. Investeringer samt udbetaling af udbytte i første halvår 2014 har medført, at den likvide beholdning for koncernen er reduceret med 312 t.kr. til 950 t.kr. ultimo juni 2014.

Aktiviteter og hændelser
Efter levering af et større projekt medio 2013 og efterfølgende nedgang i omsætning og resultat for andet halvår 2013 har koncernen reetableret omsætningsniveauet fra første halvår 2013. Med tilgangen af flere nye kunder i første halvår 2014 og internationalisering af salgs­aktiviteterne har ledelsen gode forventninger til fremtidig vækst i både omsætning og resultat.

Koncernen har indgået samarbejde med en række nye kunder i første halvår 2014. Dette vil sikre fortsat vækst i både omsætning og resultat fremadrettet.

Som en del af strategien går koncernen nu også efter vækst udenfor landets grænser. Salgsaktiviteter i Norge er igangsat i 2. kvartal, men af forsigtighedshensyn budgetterer ledelsen ikke med omsætning fra det nye marked i dette regnskabsår.

Ledelsen i Wirtek Srl, koncernens rumænske datterselskab, er blevet styrket yderligere i andet kvartal for at sikre, at selskabet har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at understøtte den igangværende vækst.

Forventninger til regnskabsåret 2014
Ledelsen fastholder forventningerne til 2014 i forhold til de tidligere udmeldte forventninger.

Omsætningen for 2014 forventes at være mellem 9,0 og 10 mio. kroner; resultat før skat for 2014 forventes at ligge i intervallet 0,7 mio. kroner til 0,9 mio. kroner.

Med tilgang af en række nye medarbejdere er Wirtek Srl ved at vokse ud af de nuværende fysiske rammer i Cluj i Rumænien. Da væksten forventes at fortsætte bliver de eksisterende kontorfaciliteter udvidet i andet halvår. For at kunne følge med efterspørgslen vil rekrutteringsindsatsen i Rumænien blive styrket i andet halvår.

Wirtek koncernen består af Wirtek a/s i Danmark og dets 100 % ejede rumænske datter­selskab Wirtek Srl.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078