23948sdkhjf

Regeringens kontrolforslag kan koste elektronikbranchen millionkontrakter

Regeringen vil give Erhvervsstyrelsen ret til uvarslede kontrolbesøg hos virksomheder, der har aktiviteter, der er omfattet af dual-use eksportkontrolregelsættet eller af EU-restriktioner over for tredjelande.

I et høringssvar forud for lovforslaget påpeger Dansk Industri, at regeringen med den nye lov vil bryde med normal dansk retspleje, og at den vil få vidtrækkende retssikkerhedsmæssige konsekvenser for alle typer af eksporterende virksomheder.

Og i yderste konsekvens kan det betyde, at danske virksomheder vil gå glip af kontrakter og dermed eksportindtægter, lyder det fra Dansk Industri.

Alt for indgribende
Forslaget om øget kontrol kommer efter, at Erhvervsstyrelsen forleden politianmeldte den danske forsvarsudstyrsproducent Terma for have leveret udstyr til de Forenede Arabiske Emirater, som menes at have været anvendt i borgerkrigen i Yemen.

Terma er dog af den opfattelse, at den pågældende eksport er sket i fuld overensstemmelse med gældende danske og internationale regler.

Tirsdag den 20. oktober førstebehandlede folketinget så erhvervsminister Simon Kollerups forslag til øget kontrol med virksomheder, der har aktiviteter, der er omfattet af dual-use eksportkontrolregelsættet eller af EU-restriktioner over for tredjelande.

Det vil sige software og hardware, der både kan anvendes til civile og militære formål. Ikke våben og forsvarsmateriel, der reguleres af justitsministeriet.

Lovforslag Samling 2020-21 lovforslag L 11

Resumé:
Formålet med lovforslaget er at styrke Erhvervsstyrelsens kontrol med virksomheder, der har aktiviteter, der er omfattet af dual-use eksportkontrolregelsættet eller af EU-restriktioner over for tredjelande (EU-sanktioner).

Erhvervsstyrelsen får med lovforslaget beføjelser til at kræve alle relevante oplysninger udleveret fra disse virksomheder, og foretage kontrolbesøg, der både kan være varslede og uvarslede. Virksomhederne vil efter lovforslaget være forpligtede til at bistå Erhvervsstyrelsen i forbindelse med anmodninger om oplysninger eller gennemførelse af kontrolbesøg.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Erhvervsstyrelsens øvrige kontrol- og tilsynsaktiviteter. Med lovforslaget vil Erhvervsstyrelsen have mulighed for at kunne sætte ind med målrettet vejledning over for virksomhederne på kontrolbesøget, samtidig med at virksomheder, der ikke overholder reglerne, vil blive stillet til ansvar. Strafbare overtrædelser af gældende regler vil blive politianmeldt.

Forhastet lov
Hos Dansk Industri er man ikke just imponerede over lovforslaget, som man umiddelbart finder forhastet og alt for indgribende.

- Det, vi opponerer imod, er især den uvarslede kontrol uden dommerkendelse, som vi mener er alt for indgribende set i forhold til praksis på området, og det mistænkeliggør virksomhederne i helt unødvendig grad, siger Peter Bay Kirkegaard, seniorchefkonsulent, Global Handel og Investeringer, Dansk Industri, til Electronic Supply. 

Peter Bay Kirkegaard og Dansk Industri anfører i høringssvaret, at hvis Erhvervsstyrelsen fatter mistanke om svigagtige eller kriminelle forhold i en virksomhed på dette område, kan sagen overdrages til politimyndighederne, der kan foretage ransagninger efter indhentelse af en dommerkendelse.

Kontrollerer allerede
Som loven er i dag, så har myndighederne allerede via toldmyndighederne hjemmel til at kontrollere eksporten til lande uden for EU.

Og Peter Bay Kirkegaard hilser da også lovforslagets del om anmeldte kontrolbesøg velkommen.

Det kan nemlig være med til at hjælpe virksomhederne til at afgøre, om deres eksport er omfattet af krav om eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

- En dansk producent af køleanlæg kan eksempelvis sælge et anlæg til et skib, som anvendes af en national kystvagt til overvågning af hav- og miljøforhold, men som potentielt også kan anvendes til militære flådeoperationer i sanktionsramte lande, skriver Dansk Industri i høringssvaret.

Ja til varslet kontrol
Peter Bay Kirkegaard mener, at lovforslaget bør justeres, så Erhvervsstyrelsen alene får mulighed for at gennemføre varslede kontrolbesøg. Og ydermere bør det efter hans opfattelse præciseres, hvilke oplysninger Erhvervsstyrelsen har krav på at få udleveret.

En stor del af kontrakterne for produkterne, der er omfattet dual-use eksportkontrolregelsættet, indgås nemlig med præmisser om fortrolighed både for kunderne og for teknologien. 

Desuden vil afgrænsningen medvirke til at reducere risikoen for, at fortrolige oplysninger udleveres i forbindelse med offentlige aktindsigter.

Kan det betyde, at danske virksomheder kan gå glip af kontrakter, hvis lovforslaget vedtages med den nuværende tekst?

- Ja, det er måske lidt skarpt tegnet op, men det kan i yderste konsekvens betyde, at en kunde, der kræver fuldstændig fortrolighed, vil vælge en anden leverandør, siger Peter Bay Kirkegaard.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.469