23948sdkhjf

Så er der mere end 500 millioner kroner til nye energiprojekter: Skal de blive dine?

Grøn procesenergi, CO2-lagring, Power-to-X, maritim innovation og meget mere.

Virksomheder og forskere med fokus på energiteknologi kan nu søge om støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til innovative energiprojekter.

I den generelle pulje er der i denne omgang 250 millioner kroner, mens de fire særpuljer tegner sig for et stort tre-cifret millionbeløb. 

Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

- Vi lægger vægt på, at alle typer af virksomheder, store som små, søger, og vi håber blandt andet, at der vil komme flere ansøgninger, der omhandler teknologier, der kan understøtte omstilling af industriens procesenergi. De historisk mange ansøgninger, vi så ved de seneste runder, er et godt tegn på storinteresse for grøn teknologiudvikling, siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

EUDP’s generelle pulje støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier. Under denne pulje er også tilskudsordningen Green Labs DK, der målretter sig etablering af testfaciliteter. Ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Fire særpuljer

Denne EUDP-runde involverer også fire særpuljer, der kan søges på lige vilkår med de 250 mio. kr. i den generelle pulje. Overstiger de støtteværdige projekter til særpuljerne det beløb, den enkelte pulje rummer, kan der toppes op med midler fra den generelle puljes 250 mio. kroner, således at det samlet set er de bedste projekter, der opnår støtte.

Det er derfor en fordel at placere sin ansøgning i en særpulje, hvis den kan rummes inden for den tematiske afgrænsning, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

De fire særpuljer vedrører den maritime sektor, PTX, CO2-lagring i Nordsøen og grøn procesenergi. 

Der er ansøgningsfrist den 3. september 2021.

Den maritime pulje: 20 mio. kroner

Denne særpulje kan støtte maritime udviklings- og demonstrationsprojekter og implementering af nyudviklede, ikke markedsmodne grønne klimaløsninger til skibe og havne. Det sker på baggrund af en politisk aftale om genstart af dansk eksport.

Power-to-X: 8 mio. kroner

Denne særpulje er målrettet udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af fx grøn ammoniak og jetfuel.

CO2-lagring i Nordsøen: 197 mio. kroner

Med Nordsøaftalen er det aftalt, at der afsættes midler til projekter, der omhandler udvikling og demonstration af teknologier relateret til CO2-lagring i Nordsøen, så udviklingen af sikker lagring af CO2 kan ske allerede fra 2025. Det kan f.eks. være til demonstration af, at CO2-injektion og -lagring kan ske sikkert i undergrunden uden udslip, herunder hvordan de underjordiske reservoirs påvirkes af CO2-injektion.

Grøn procesenergi: 68,6 mio. kroner

Denne særpulje kan støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe industriens energiforbrug og CO2-udledninger.

Kilde: Energistyrelsen

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078