23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-540529
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Markedsdialog - Finansiel løsning


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Søndergaard
E-mail: lotte.sondergaard@ufst.dk
Telefon: +45 72374993
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285447&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285447&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog - Finansiel løsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ønsker at gennemføre en markedsdialog i forbindelse med et muligt kommende udbud af en finiansiel løsning.

Denne bekendtgørelse har til formål at invitere potentielle tilbudsgivere til at deltage i en markedsdialog med henblik på en afklaring af, om der er tilgængelig standard bank- eller debitorsystem, som kan implementeres til opfyldelse af ordregivers behov for opkrævningsløsninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72320000 Databasevirksomhed
72400000 Internettjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er i forbindelse med et muligt kommende udbud i gang med:

a) At validere en hypotese om at en del af en ny opkrævningsløsning til opkrævning af alle typer af skatter og afgifter kan udgøres af et standard bank- eller debitorsystem, som allerede er i markedet.

b) At afdække mulige standardløsninger og leverandørfeltet bag disse.

Formålet med markedsdialogen er at opnå en bedre viden om i hvilket omfang en ny opkrævningsløsning kan baseres på et standardsystem, herunder:

- Opnå et bedre kendskab til markedet

- Blive præsenteret for tilbudsgivers ydelser

- Tilbudsgivers behov for information for at kunne afgive tilbud

- Kommercielle vilkår, herunder prisstruktur.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

En nærmere beskrivelse af processen for deltagelse i markedsdialogen fremgår af dokumentet plan for markedsdialog - finansiel løsning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gør opmærksom på, at frist for tilkendegivelse af interesse for deltagelse i dialogmøde(r) er inden 20. november 2020 kl. 10.00.

Det under punkt II.2.5) - Tildelingskriterier anført ’ Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne’ er ikke gældende og relevant i forbindelse med afholdelse af dialogmøde om finansiel løsning.

Det under punkt II.2.7) - Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem anførte varighed i dage, vedrører den forventede varighed i forbindelse med gennemførelse af markedsdialogen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.047