23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 174-453128
Offentliggjort
08.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fødevarestyrelsen

EU Udbud - LEVERING AF BILFLÅDESTRYINGSYSTEM TIL FØDEVARRESTYRELSEN


Fødevarestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309509&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309509&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU Udbud - LEVERING AF BILFLÅDESTRYINGSYSTEM TIL FØDEVARRESTYRELSEN

Sagsnr.: 2021-42-1341-00011
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen udbyde et bilflådestyringssystem, samt et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen inkludere software, service og support. Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det anskaffes en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50111110 Tjenester til vognparker
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Glostrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen udbyde et bilflådestyringssystem, samt et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen inkludere software, service og support. Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det anskaffes en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital

- Økonomiske nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 10 % beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Soliditeten udregnes efter følgende formel: Egenkapital / Samlede aktiver * 100.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer

- Teknikere eller tekniske organer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Reference liste med angivelse af mindst 2 referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontakt oplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

- Mindstekrav: Med sammenlignelig karakter menes installation hos en kunde i 100 biler/enheder, samt webportal til overvågning.

Teknikere eller tekniske organer tilbudsgiveren disponere over til udførsel af arbejdet:

- Mindstekrav: Med teknikere eller tekniske organer menes at tilbudsgiver råder over kundeservice og tekniker til installation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er underlagt en databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 165-400033
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2021
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/04/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/10/2021
Tidspunkt: 17:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2021

Send til en kollega

0.047