23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 213-563301
Offentliggjort
03.11.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Norlys Holding A/S

Opdateringer

Rettelse
(08.11.2021)

II.2.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:Nedenstående tekst tilføjes delaftale 1:
I stedet for:
Læses:
De to konditionsmæssige tilbudsgivere, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde, og betegnes som følgende:
Leverandør nr. 1: Samlet set højeste tildelte score.
Leverandør nr. 2: Samlet set næsthøjeste score.
Der gælder nedenstående omkring fordeling af opgaver under rammeaftalerne:
1. Leverandør nr. 1, tildeles tilnærmelsesvis 80% af de udbudte opgaver i løbet af aftaleperioden, som denne er forpligtet til at udføre i henhold til rammeaftalen.
2. Leverandør nr. 2, tildeles tilnærmelsesvis 20% af de udbudte opgaver i løbet af aftaleperioden, som denne er forpligtet til at udføre i henhold til rammeaftalen.
I tilfælde af at Leverandør nr. 1 ikke har kapacitet til at udføre en tildelt opgave vil opgaven gå videre til Leverandør nr. 2.

II.2.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:Nedenstående tekst tilføjes delaftale 2, 3 og 4:
I stedet for:
Læses:
De tre konditionsmæssige tilbudsgivere pr. delaftale, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde i den tildelte delaftale.
For hver enkelt delaftale gælder nedenstående omkring fordeling af opgaver under rammeaftalerne:
• Tildeling af mindre opgaver sker ved direkte tildeling af opgaver blandt de 3 leverandører på rammeaftalen i løbet af aftaleperioden jf. nedenstående. Ved mindre opgaver forestås bl.a.
opgaver der kan udføres på under 250 timer. Leverandøren skal forvente, at der vil være kort tid fra tildeling af mindre opgaver til opstart.
Det forventes, at omfanget af mindre opgaver udgør ca. 40% af det samlede forbrug.
Tildeling sker tilnærmelsesvis med følgende fordeling:
Leverandør nr. 1: Samlet set højeste tildelte score. (Tildeles 50% af de mindre opgaver i aftaleperioden)
Leverandør nr. 2: Samlet set anden højeste score. (Tildeles 25% af de mindre opgaver i aftaleperioden)
Leveranødr nr. 3: Samlet set tredje højeste score. (Tildeles 25% af de mindre opgaver i aftaleperioden)
Undtagelse til ovenstående kan udelukkende ske, når Ordregiver har et specifikt behov. I sådanne tilfælde er Ordregiver berettiget til at tildele til den Leverandør, der har de specifikke
kompetencer til at gennemføre den konkrete opgave ud fra bl.a. kompetencematrixen.
I tilfælde at en leverandør ikke har kapacitet til at løse en opgave, vil opgaven gå videre til næste leverandør på rammeaftalen.
• Tildeling af større opgaver sker ved gennemførelse af miniudbud ved fornyet konkurrence blandt de 3 leverandører på rammeaftalen. Ved større opgaver forstås opgaver som udgangspunkt på 250 timer eller derover. Tilbudsgivers tilbudte pris i forbindelse med afgivelse af tilbud ved gennemførelsen af et miniudbud, må ikke overstige Tilbudsgivers max. priser på rammeaftalen.
Beskrivelse af proces for gennemførelse af miniudbud fremgår af, Skabelon, Miniudbudsmateriale, El-teknikerydelser 60 kV Anlæg.
Det forventes, at omfanget af større opgaver udgør ca. 60% af det samlede forbrug.
Der er ingen begrænsning for antallet af delaftaler, Tilbudsgiver kan få tildelt gældende for delaftale 2, 3 og 4.

II.2.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:Nedenstående tekst tilføjes delaftale 5 og 6:
I stedet for:
Læses:
Den konditionsmæssige tilbudsgiver pr. delaftale, der samlet set opnår højeste point score, vil blive tildelt en rammeaftale til at varetage hele det geografiske forsyningsområde i den tildelte delaftale.
Der er ingen begrænsning for antallet af delaftaler, Tilbudsgiver kan få tildelt gældende for delaftale 5 og 6.

EU-udbud af teknikerydelser til anlæg, drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, Målertekniker og 60 kV El-tekniker


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25 48 21 90
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 A/S
CVR-nummer: 25154150
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: N1 Randers A/S
CVR-nummer: 29312435
Postadresse: Edison Park 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Stephanie Lysgaard
E-mail: stelys@norlys.dk
Telefon: +45 20858945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://norlys.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe5aca56-083e-4812-a050-866cfdbe859b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe5aca56-083e-4812-a050-866cfdbe859b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fe5aca56-083e-4812-a050-866cfdbe859b/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af teknikerydelser til anlæg, drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, Målertekniker og 60 kV El-tekniker

II.1.2) Hoved-CPV-kode
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver har behov for anskaffelse af teknikerydelser inden for målertekniker og 60 kV el-tekniker til hele forsyningsområdet. Udbuddet er delt op i 6 delaftaler. Norlys Holding A/S udbyder Aftalen på vegne af: Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 48 21 90, N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N CVR-nr. 25 15 41 50, N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N, CVR-nr. 29 31 24 35, der tillige er part på Rammeaftalen. De tre ordregivende enheder kan hver især trække på Rammeaftalen efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men Rammeaftalen indgås af alle Parter. Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S, der trækker på aftalen. N1 Randers A/S træk på aftalen vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Det forventes, at det primært på sigt vil være Norlys Holding A/S, der vil trække på aftalen på vegne af alle Partere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Målerteknikerydelser

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af teknikerydelser inden for målertekniker til hele det geografiske forsyningsområde. Der efterspørges ydelser inden for drift og vedligehold af målerparken, yderligere oplysninger fremgå af Bilag B.1, Kravspecifikation, Målerteknikerydelser.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 15 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 1: Målerteknikerydelser

• Montage og udskiftning af målere

• Drift og vedligehold af målere

• Erfaring med lavspænding direkte- og transformermåling

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Nord

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51111300 Installation af transformere
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af el-teknikerydelser 60 kV Anlæg til det geografiske forsyningsområde Nord. Der efterspørges ydelser inden for Anlæg 60 kV herunder stationsarbejde 60 kV, inden – og udendørsmontage og kabelarbejde 60-10 kV, yderligere oplysninger fremgår af Bilag, B.2, Kravspecifikation, El-Teknikerydelser 60 kV.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 45 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 2: El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Nord

• Stationsarbejde udendørs

60 kV Felt, Koblingsfelt, Transformerfelt, Slukkespolehus, Skinner, Transformer, Viklingskobler, Staionslys, Manøvrespændings forbindelser, Kabelarbejde herunder omlægning til midlertidige forbindelser, Elektriske forbindelser

• Stationsarbejde indendørs i stationshus

Tavler herunder manøvretavler, SRO tavler med RTU og alarmfelt, transformer tavler, fællestavler, AC & DC tavler, m.fl., 10 KV tavler, Relæer, Spændingsregulatorer, Batteri anlæg, Lokal- og by forsyning, Fiber installation

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Midt

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51111300 Installation af transformere
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af el-teknikerydelser 60 kV Anlæg til det geografiske forsyningsområde Midt. Der efterspørges ydelser inden for Anlæg 60 kV herunder stationsarbejde 60 kV, inden – og udendørsmontage og kabelarbejde 60-10 kV, yderligere oplysninger fremgår af Bilag, B.2, Kravspecifikation, El-Teknikerydelser 60 kV.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 45 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 3: El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Midt

• Stationsarbejde udendørs

60 kV Felt, Koblingsfelt, Transformerfelt, Slukkespolehus, Skinner, Transformer, Viklingskobler, Staionslys, Manøvrespændings forbindelser, Kabelarbejde herunder omlægning til midlertidige forbindelser, Elektriske forbindelser

• Stationsarbejde indendørs i stationshus

Tavler herunder manøvretavler, SRO tavler med RTU og alarmfelt, transformer tavler, fællestavler, AC & DC tavler, m.fl., 10 KV tavler, Relæer, Spændingsregulatorer, Batteri anlæg, Lokal- og by forsyning, Fiber installation

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Syd

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51111300 Installation af transformere
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af el-teknikerydelser 60 kV Anlæg til det geografiske forsyningsområde Syd. Der efterspørges ydelser inden for Anlæg 60 kV herunder stationsarbejde 60 kV, inden – og udendørsmontage og kabelarbejde 60-10 kV, yderligere oplysninger fremgår af Bilag, B.2, Kravspecifikation, El-Teknikerydelser 60 kV.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 45 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 4: El-teknikerydelser 60 kV Anlæg, Syd

• Stationsarbejde udendørs

60 kV Felt, Koblingsfelt, Transformerfelt, Slukkespolehus, Skinner, Transformer, Viklingskobler, Staionslys, Manøvrespændings forbindelser, Kabelarbejde herunder omlægning til midlertidige forbindelser, Elektriske forbindelser

• Stationsarbejde indendørs i stationshus

Tavler herunder manøvretavler, SRO tavler med RTU og alarmfelt, transformer tavler, fællestavler, AC & DC tavler, m.fl., 10 KV tavler, Relæer, Spændingsregulatorer, Batteri anlæg, Lokal- og by forsyning, Fiber installation

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-teknikerydelser 60 kV Drift, Nord

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51111300 Installation af transformere
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af el-teknikerydelser 60 kV Drift til det geografiske forsyningsområde Nord. Der efterspørges ydelser inden for Drift 60 kV herunder felteftersyn (eftersyn og reparation) med tilhørende ydelser samt udarbejdelse af KOS og kobling i forbindelse med eftersyn/reparation, yderligere oplysninger fremgår af Bilag, B.2, Kravspecifikation, El-Teknikerydelser 60 kV.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 6 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 5: El-teknikerydelser 60 kV Drift, Nord

• Felteftersyn herunder

60 kV SF6 afbrydereftersyn, 60 kV olie afbrydereftersyn, 60 kV strømtransformer eftersyn, 60 kV spændingtransformer eftersyn, 60 kV Overspændingsafleder eftersyn, Endeafslutninger til 60 kV felter, eftersyn, Skinner til 60 kV felter, eftersyn, Murgennemføringer til 60 kV felter, eftersyn, 60 kV Adskille poler og olierensning eller olieskift, 60 kV Adskiller eftersyn, Jordslutter til 60 kV felter, eftersyn, Rengøring af celle/bryder til 60 kV felter indendørs, eftersyn, Fundamenter til 60 kV felter, eftersyn

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-teknikerydelser 60 kV Drift, Syd

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51111300 Installation af transformere
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
51112200 Installation af elreguleringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for anskaffelse af el-teknikerydelser 60 kV Drift til det geografiske forsyningsområde Syd. Der efterspørges ydelser inden for Drift 60 kV herunder felteftersyn (eftersyn og reparation) med tilhørende ydelser samt udarbejdelse af KOS og kobling i forbindelse med eftersyn/reparation, yderligere oplysninger fremgår af Bilag B.2, Kravspecifikation, El-Teknikerydelser 60 kV.

Der estimeres med en samlet aftalesum for hele aftaleperioden inkl. option på ca. 6 mio. kr.

Estimatet er Ordregivers bedste bud ud fra historisk forbrug samt forventet øget aktivitet. Estimaterne afspejler samtidig en forventning om, at det årlige forbrug ved slutningen af ordreperioden er højere end ved starten af ordreperioden. Estimatet er ikke bindende for Ordregiver.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Organisering / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end ovenstående antal leverandører opfylder betingelserne for deltagelse pr. delaftale, udvælges de ansøgere, der har de mest sammenlignelige og relevante referencer for den udbudte opgave.I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge postiv vægt på referencer, der demonstrerer erfaring med Ydelser inden for elforsyning herunder:

Delaftale 6: El-teknikerydelser 60 kV Drift, Syd

• Felteftersyn herunder

60 kV SF6 afbrydereftersyn, 60 kV olie afbrydereftersyn, 60 kV strømtransformer eftersyn, 60 kV spændingtransformer eftersyn, 60 kV Overspændingsafleder eftersyn, Endeafslutninger til 60 kV felter, eftersyn, Skinner til 60 kV felter, eftersyn, Murgennemføringer til 60 kV felter, eftersyn, 60 kV Adskille poler og olierensning eller olieskift, 60 kV Adskiller eftersyn, Jordslutter til 60 kV felter, eftersyn, Rengøring af celle/bryder til 60 kV felter indendørs, eftersyn, Fundamenter til 60 kV felter, eftersyn

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det et mindstekrav at:

— Ansøger har en samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på

Delaftale 1: 5 mio. kr., Delaftale 2, 3 og 4: 10 mio. kr., Delaftale 5 og 6: 5 mio. kr.

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har en soliditetsgrad på gennemsnitlig 12 % i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal påvise sammenlignlige referencer. Referencerne skal dokumentere Ansøgers betydeligste leverancer inden for de udbudte Ydelser jf. Bilag B, Kravspecifikation inden for den tilhørende delaftale, der søges om prækvalifikation til. Se ligeledes afsnit II. 2) i bekendtgørelsen vedr. udvælgelse.

Ansøger bedes oplyse følgende pr. reference:

• Modtager af Ydelsen herunder oplysninger om virksomhedstype.

• Detaljeret beskrivelse af Ydelsen. Referencer udspecificeres i forhold til udførte Ydelser tilhørende den enkelte delaftale herunder oplysninger om: Type af Ydelse, spændingsniveau, eksempelvis oplysninger om Ydelsen er udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering, mængde af Ydelser, evt. ca. økonomisk omfang mv.

• Angivelse af årstal eller periode for udførelsen/levering af Ydelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1: Målerteknikerydelser

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst en (1) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år for delaftale 1.

Delaftale 2, 3 og 4: El-teknikerydelser 60 kV Anlæg

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer inden for de seneste tre (3) år for delaftale 2, 3 og 4.

Ansøger skal påvise mindst en (1) relevant reference inden for hver af følgende områder:

• Stationsarbejde 60 kV

• Kabler – muffearbejde 60 kV

Delaftale 5 og 6: El-teknikerydelser 60 kV Drift

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst en (1) sammenlignelige referencer inden for de seneste fem (5) år for delaftale 5 og 6.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i prækvalifikationen gennemføres elektronisk via Ethics ved udfyldelse af ESPD’et. Ansøger skal registrere sig i Ethics og udfylde ESPD’et.

ESPD'et er et foreløbigt bevis for at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 5 jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelses § 10. Ansøger skal oplyse virksomhedens navn, CVR nr., postadresse og kontaktperson.

Krav til ESPD dokumentation fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver indhenter dokumentation jf. prækvalifikationsmaterialets for udelukkelse og egnethed i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationen.

Ordregiver forbeholder sig retten, til at tildele rammeaftalerne på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2021

Send til en kollega

0.049