23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-664919
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(10.01.2022)

II.2.9
I stedet for:
Læses:
Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:
• Levering af it-konsulentbistand indenfor Beholdere/Containers, Compute, Hybrid + Mul-ticloud, Integration, Netværk, Udviklerværktøjer, Overførsel, Storage til lignende Ordregive-re (evt. indenfor forsyningssektoren)
• Levering af it-konsulentbistand via Beholdere/Containers i et multi Region Azure setup
• Levering af it-konsulentbistand med Netværk til ressourcer placeret hybridt, i Azure Data Center og on-premise
• Levering af it-konsulentbistand med Storage baseret på store filer eksponeret for søgning

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24-01-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 31-01-2022
Time: 12:00

Annullering
(28.01.2022)

Ordregiver annullerer nærværende udbud, idet Ordregiver har identificeret et behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet med henblik på at sikre en bedre understøttelse af sit fremtidige behov for indkøb af it-konsulentbistand indenfor Microsofts teknologiområder. Rammeaftalen forventes genudbudt i løbet af kort tid.

Rammeaftale vedrørende IT-konsulentbistand inden for Microsoft teknologi


Energinet Forretningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39 31 47 97
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 76224000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319797&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319797&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende IT-konsulentbistand inden for Microsoft teknologi

Sagsnr.: 21/09842
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand inden for Microsofts teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand inden for teknologiområderne igennem agile arbejdsmetoder og med en Cloud first-tankegang.

Rammeaftalen er opdelt i følgende fem delaftaler, som adskiller Microsofts teknologiområder med henblik på at sikre Ordregiver adgang til specialiserede og højt kvalificerede kompetencer:

- Data & Analytics

- Microsoft 365

- Client deployment & management

- Development

- Security

Den samlede anskaffelse indkøbes for en periode på 4 år fra rammeaftaleunderskrift med mulighed for forlængelse i 2 x 24 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 555 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Data & Analytics

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand indenfor nedenstående Microsoft’s teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand indenfor teknologiområderne igennem agile arbejdsme-toder og med en Cloud first-tankegang indenfor:

- AI + Machine Learning

- Analyse

- Databaser (modellering og programmering)

- IOT (Internet of Things)

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

• Levering af IT-konsulentbistand indenfor AI + Machine Learning, Analyse, Databaser (modellering og programmering), IOT (Internet of Things), herunder udarbejdelse af databaser på baggrund af matematisk modellering til lignende Ordregivere (evt. indenfor forsyningssektoren)

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, sker ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens maksimale værdi er 555.000.000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Microsoft 365

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand indenfor nedenstående Microsofts teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand indenfor teknologiområderne igennem agile arbejdsmetoder og med en Cloud first-tankegang.

- Mobil (udvikling)

- Web

- Medier

- Mixed/Augmented Reality

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgel-sen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

• Levering af løsninger i forskellige applikationer som Office Apps, Teams og SharePoint, som integrerer alle applikationerne i Microsoft 365, men også benytter Microsoft Graph som kerne og SPFx som løsningsmodel

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, sker ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens maksimale værdi er 555.000.000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Client deployment & client management

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand indenfor nedenstående Microsoft’s teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand indenfor teknologiområderne igennem agile arbejdsme-toder og med en Cloud first-tankegang.

- Administration og styring

- Mobil (administration)

- Windows Virtual Desktop

- Endpoint-management

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

• Levering af Implementering af Windows 10 med hybrid joined devices, som er co-managed i Intune SCCM

• Levering af Implementering af Azure Virtual desktop i stort entreprisemiljø

• Levering af Implementering Endpoint Defender ATP i et stort entreprisemiljø

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, sker ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens maksimale værdi er 555.000.000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Development

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand indenfor nedenstående Microsoft’s teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand indenfor teknologiområderne igennem agile arbejdsme-toder og med en Cloud first-tankegang.

- Beholdere/Containers

- Compute

- Hybrid + Multicloud

- Integration

- Netværk

- Udviklerværktøjer

- Overførsel

- Storage

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, sker ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens maksimale værdi er 555.000.000,00 DKK.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Security

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter anskaffelse af IT-konsulentbistand indenfor nedenstående Microsoft’s teknologiområder til Ordregivers løbende behov for drift, vedligehold og udvikling af såvel eksisterende som nye platforme og services. Rammeaftalen skal understøtte Ordregivers behov for on-site og remote bistand indenfor teknologiområderne igennem agile arbejdsme-toder og med en Cloud first-tankegang.

- Identitet

- Sikkerhed

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Forretningsservice, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber som kan benytte rammeaftalen kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgel-sen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

• Levering af Implementering og opsætning af Endpoint Defender ATP i et stort entreprisemiljø

• Levering af Implementering og drift af store enterprise-miljøer i Cloud App Security

• Levering af Implementering og opsætning af Microsoft Information Protection i større enterprisemiljø

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, sker ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens maksimale værdi er 555.000.000,00 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra ansøgers regnskab fra 2020 i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum)

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til Økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1) Egenkapitalen fra ansøgers regnskab fra 2020 skal minimum udgøre:

• Delaftale 1 – Data & Analytics: 2.250.000,00 DKK

• Delaftale 2 – Microsoft 365: 5.000.000,00 DKK

• Delaftale 3 – Client deployment & client management: 2.130.000,00 DKK

• Delaftale 4 – Development: 2.750.000,00 DKK

• Delaftale 5 – Security: 1.750.000,00 DKK

Ad 2) Soliditetsgraden fra ansøgers regnskab fra 2020 skal minimum være 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger den anslåede værdi for rammeaftalen.

Ansøger skal på anmodning kunne dokumentere opfyldelsen af mindstekrav ved at fremlægge godkendt årsrapport eller revisorerklæring, der indeholder de tal som kræves oplyst i ESPD. Ansøger kan også dokumentere opfyldelsen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre (3) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan ind-drages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9.

Hver reference bør indeholde:

• En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende: IT-konsulentbistand indenfor de af den pågældende delaftale omfattede Microsoft teknologiom-råder

• Den samlede kontraktsum (hvis muligt)

• Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger

• Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år)

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller sø-sterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de fem (5) mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (5), når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end fem (5) referencer, vil Ordregiver inddrage de fem (5) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD).

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven) §§ 135, stk. 1-3 og 136.

Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøg-ningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbe-kendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggøren-de oplysninger hos ansøger.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt ved aftaleudløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal ansøge om prækvalifikation.

Ansøgning skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af ansøgningsfristen.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet.

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

- En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

- Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

Ordregiver kan til enhver tid anmode ansøger om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD(er) inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren.

Fortsat fra rubrik II.2.14 Yderligere oplysninger (pga. begrænset tekstplads i II.2.14)

De enkelte delaftalers maksimale værdi er angivet nedenfor:

Delaftale 1: Data & Analytics: 90.000.000,00 DKK

Delaftale 2: Microsoft 365: 200.000.000,00 DKK

Delaftale 3: Client deployment & client management: 85.000.000,00 DKK

Delaftale 4: Development: 110.000.000,00 DKK

Delaftale 5: Security: 70.000.000,00 DKK

Delaftalernes anslåede værdi, som angivet nedenfor er således udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens estimerede værdi på nuværende tidspunkt:

Delaftale 1: Data & Analytics: 63.000.000,00 DKK

Delaftale 2: Microsoft 365: 140.000.000,00 DKK

Delaftale 3: Client deployment & client management: 59.500.000,00 DKK

Delaftale 4: Development: 77.000.000,00 DKK

Delaftale 5: Security: 49.000.000,00 DKK

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dyna-misk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.063