23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 181-512629
Offentliggjort
20.09.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

IT konsulenter

(16.06.2023)
1. 7/N A/S
Emdrupvej 26B, 2.sal
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Accenture A/S
Bohrsgade 35
1799 København

IT konsulenter

(16.06.2023)
Right People Group ApS
Strandgade 12B
1401 København

IT konsulenter

(16.06.2023)
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Alle 36
2000 Frederiksberg

IT konsulenter

(16.06.2023)
Konsortiet :nextpuzzle ApS/Quorum Consulting/VENZO A/S/A2 A/S VENZO A/S
Hejrevej 34D
2400 København NV

IT konsulenter

(16.06.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

IT konsulenter

(16.06.2023)
IQVIA Solutions Denmark A/S
Blegdamsvej 104C
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

IT konsulenter

(16.06.2023)
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

IT konsulenter

(16.06.2023)
xxxxxxxx
xxxxxxx

IT konsulenter

(16.06.2023)
7. EPICO-IT A/S
Borupvang 2C
2750 Ballerup

IT konsulenter

(16.06.2023)
Konsortiet :nextpuzzle A/S/Quorum Consulting/venzo A/S/A2 A/S Quorum Consulting
Skodsborg Strandvej 113
2942 Skodsborg

IT konsulenter

(16.06.2023)
Devoteam Management Consulting A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

IT konsulenter

(16.06.2023)
Devoteam Management Consulting A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Globeteam A/S
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum

IT konsulenter

(16.06.2023)
Konsortiet :nextpuzzle ApS/Quorum Consulting/VENZO A/S/A2 A/S: A2 A/S
Jægersborg Allè 41
2920 Charlottenlund

IT konsulenter

(16.06.2023)
Peak-Relations Konsortiet Peak Consulting Group A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Changegroup ApS
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Implement Consulting Group P/S
Strandvejen 54
2900 Hellerup

IT konsulenter

(16.06.2023)
Accenture A/S
Bohrsgade 35
1799 København

IT konsulenter

(16.06.2023)
Trifork A/S
Dyssen 1
8200 Aarhus N

IT konsulenter

(16.06.2023)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk

IT konsulenter

(16.06.2023)
twoday A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V

IT konsulenter

(16.06.2023)
Globeteam A/S
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum

IT konsulenter

(16.06.2023)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk

IT konsulenter

(16.06.2023)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

IT konsulenter

(16.06.2023)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

IT konsulenter

(16.06.2023)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk

IT konsulenter

(16.06.2023)
NNIT A/S
Østmarken 3a
2860 Søborg

IT konsulenter

(16.06.2023)
Globeteam A/S
Virumgårdsvej 17A
2830 Virum

IT konsulenter

(16.06.2023)
7N A/S
Emdrupvej 26B, 2.sal
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Accenture A/S
Bohrsgade 35
1799 København

IT konsulenter

(16.06.2023)
xxxxxx
xxxxx

IT konsulenter

(16.06.2023)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

IT konsulenter

(16.06.2023)
emagine Consulting A/S
Sydhavnsgade 16, 2. Sal.
2450 Copenhagen SV

IT konsulenter

(16.06.2023)
EPICO-IT A/S
Borupvang 2C
2750 Ballerup

IT konsulenter

(16.06.2023)
Capgemini Danmark A/S
Delta Park 40
2665 Vallensbæk

IT konsulenter

(16.06.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

IT konsulenter

(16.06.2023)
CGI Danmark A/S
Lautrupvang 4b
2750 Ballerup

IT konsulenter

(16.06.2023)
Peak-Relations Konsortiet Relations P/S
Billedvej 2
2150 Nordhavn

IT konsulenter

(16.06.2023)
ChangeGroup ApS
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

IT konsulenter

(16.06.2023)
Konsortiet :nextpuzzle/Quorum/venzo A/S/A2 nextpuzzle ApS
Dronningens Tværgade 9, 2. sal
132 København K

IT konsulenter

(16.06.2023)
DBA Consult ApS
Rådhusstræde 1, 2
1466 København k

IT konsulenter

(16.06.2023)
Accenture A/S
Bohrsgade 35
1799 København

IT konsulenter

(16.06.2023)
NNIT A/S
Østmarken 3a
2860 Søborg

IT konsulenter

(16.06.2023)
7N A/S
Emdrupvej 26B, 2.sal
2100 København Ø

IT konsulenter

(16.06.2023)
VENZO A/S
Hejrevej 34D
2400 København NV

IT konsulenter

(16.06.2023)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

IT konsulenter

(16.06.2023)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(05.10.2022)

II.2.4
I stedet for:
Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:
Region Sjælland: Anslået 20 mio. kr. Maksimalværdi 26 mio. kr.
Region Syddanmark: Anslået 0 mio. kr. Maksimalværdi 2 mio. kr.
Region Hovedstaden: Anslået 0 mio. kr. Maksimalværdi 0 mio. kr.
Region Midtjylland: Anslået 0 kr. Maksimalværdi 5.000.000 kr.
Region Nordjylland: Anslået 2,5 mio. kr. Maksimalværdi 5 mio. kr
Læses:
Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:
Region Sjælland: Anslået 100 mio. kr. Maksimalværdi 130 mio. kr.
Region Syddanmark: Anslået 3 mio. kr. Maksimalværdi 10 mio. kr.
Region Hovedstaden: Anslået 68 mio. kr. Maksimalværdi 80 mio. kr.
Region Midtjylland: Anslået 16 mio. kr. Maksimalværdi 50 mio. kr.
Region Nordjylland: Anslået 3,5 mio. kr. Maksimalværdi 70 mio. kr.

II.2.4
I stedet for:
Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:
Region Sjælland: Anslået 100 mio. kr. Maksimalværdi 130 mio. kr.
Region Syddanmark: Anslået 3 mio. kr. Maksimalværdi 10 mio. kr.
Region Hovedstaden: Anslået 68 mio. kr. Maksimalværdi 80 mio. kr.
Region Midtjylland: Anslået 1641105,83 kr. Maksimalværdi 50.000.000 kr.
Region Nordjylland: Anslået 3,5 mio. kr. Maksimalværdi 7 mio. kr.
Læses:
Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:
Region Sjælland: Anslået 20 mio. kr. Maksimalværdi 26 mio. kr.
Region Syddanmark: Anslået 0 kr. Maksimalværdi 2 mio. kr.
Region Hovedstaden: Anslået 0 kr. Maksimalværdi 0 kr.
Region Midtjylland: Anslået 0 kr. Maksimalværdi 5 mio. kr.
Region Nordjylland: Anslået 2,5 mio. kr. Maksimalværdi 5 mio. kr.

III.1.3
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Opgavereferencer indenfor området af den ansøgte delaftale.
For hver reference (projekt) angives det samlede faktisk fakturerede beløb som referencen dækker.
For hver reference angives en start- og slutdato for referencen. Hvis kontrakten/rammeaftalen endnu ikke er afsluttet, anføres datoen for ansøgningsfristen som slutdato. Kun ydelser udført - og som kan godtgøres - de seneste tre år før ansøgningsfristen kan anvendes i forbindelse med prækvalifikation.
Til hver reference skal angives modtageren; dvs. kundens navn, kontaktperson, tlf. nr. samt e-mailadresse.
Verifikation af referencer:
Ordregiver forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til kunden anført i referencen og/eller til ansøger med henblik på at få verificeret en references rigtighed.
Ordregivervil på den baggrund allerede nu opfordre ansøgerne til på forhånd at sikre sig, at de alene anfører beskrivelser m.v., som ansøger er i stand til at godtgøre rigtigheden af, jf. nedenfor.
Såfremt Ordregiver retter henvendelse til en ansøger med henblik på at verificere indholdet af de oplyste referencer, forventes ansøger at skulle fremsende følgende på Ordregivers anmodning:
1. Tro- og love-erklæring om de oplyste referencers rigtighed. Ordregiver kan stille krav om, at erklæringen skal være underskrevet af en tegningsberettiget fra den ansøgende virksomheds direktion.
2. Kundeerklæring om de oplyste referencers rigtighed. Ordregiver kan stille krav om, at erklæringen skal være underskrevet af en relevant ansvarlig person (eksempelvis den relevante projektleder) hos den pågældende reference-kunde.
Ordregiver gør i den forbindelse opmærksom på udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 136, nr. 3), der finder anvendelse hvis en ansøger eller tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger
eller ikke er i stand til at fremsendes supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Såfremt Ordregiver anmoder ansøger om ovenstående erklæringer med henblik på verifikation af de oplyste referencer, vil Ordregiver fastsætte en kort frist for fremsendelse af ovenstående, hvorfor ansøgerne allerede nu opfordres til foretage det nødvendige i forhold til fremsendelse inden for en kort frist. Fremsendes de efterspurgte erklæringer ikke inden fristens udløb, vil Ordregiver som udgangspunkt se bort fra ansøgers anmodning om prækvalifikation. Ansøger skal anvende de skabeloner til erklæringer der er offentliggjort i nærværende udbud.
Ordregiver opfordrer ansøgere til allerede nu at advisere referencepersonen om at det kan blive relevant at fremsende en kundeerklæring samt den tegningsberettigede i ansøgers egen virksomhed om, at det kan blive relevant at skulle fremsende tro- og love-erklæring inden for en kort tidsfrist.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Mindstekrav for udvælgelse per delaftale: 2 referencer på opgaver udført indenfor delaftalens område i den offentlige sektor. Referencer skal være udført indenfor de seneste tre år op til ansøgningsfrist.
Mindstekrav til den enkelte reference: Fakturaværdi kr. 800.000
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Opgavereferencer indenfor området af den ansøgte delaftale.
For hver reference (projekt) angives det samlede faktisk fakturerede beløb som referencen dækker.
For hver reference angives en start- og slutdato for referencen. Hvis kontrakten/rammeaftalen endnu ikke er afsluttet, anføres datoen for ansøgningsfristen som slutdato. Kun ydelser udført - og som kan godtgøres - de seneste tre år før ansøgningsfristen kan anvendes i forbindelse med prækvalifikation.
Til hver reference skal angives modtageren; dvs. kundens navn, kontaktperson, tlf. nr. samt e-mailadresse.
Verifikation af referencer:
Ordregiver forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til kunden anført i referencen og/eller til ansøger med henblik på at få verificeret en references rigtighed.
Ordregiver vil på den baggrund allerede nu opfordre ansøgerne til på forhånd at sikre sig, at de alene anfører beskrivelser m.v., som ansøger er i stand til at godtgøre rigtigheden af.
Ordregiver gør i den forbindelse opmærksom på udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 136, nr. 3), der finder anvendelse hvis en ansøger eller tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger.
eller ikke er i stand til at fremsendes supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Såfremt Ordregiver anmoder ansøger om ovenstående erklæringer med henblik på verifikation af de oplyste referencer, vil Ordregiver fastsætte en kort frist for fremsendelse af ovenstående, hvorfor ansøgerne allerede nu opfordres til foretage det nødvendige i forhold til fremsendelse inden for en kort frist. Fremsendes de efterspurgte erklæringer ikke inden fristens udløb, vil Ordregiver som udgangspunkt se bort fra ansøgers anmodning om prækvalifikation. Ansøger skal anvende de skabeloner til erklæringer der er offentliggjort i nærværende udbud.
Ordregiver opfordrer ansøgere til allerede nu at advisere referencepersonen om at det kan blive relevant at fremsende en kundeerklæring samt den tegningsberettigede i ansøgers egen virksomhed om, at det kan blive relevant at skulle fremsende tro- og love-erklæring inden for en kort tidsfrist.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Mindstekrav for udvælgelse per delaftale: 2 referencer på opgaver udført indenfor delaftalens område i den offentlige sektor. Referencer skal være udført indenfor de seneste tre år op til ansøgningsfrist.
Mindstekrav til den enkelte reference: Fakturaværdi kr. 800.000

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 17-10-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 19-10-2022
Time: 23:59

IT konsulenter


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: Thomas.ove.holm@regionh.dk
Telefon: +45 24782479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nord
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: region@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Skottenborg 28
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335454&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335454&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT konsulenter

Sagsnr.: CTM nr. 301932
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter følgende delaftaler:

- Managementkonsulenter

- Arkitektur og -udvikling

- Projektledelse og udbudsbistand

- Systemspecifik konfigurering og udvikling

- Driftsstøtte

- Datasikkerhed

- Vikarer

Der indgås separate rammeaftaler med hver region.

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 440 mio. kr. Maksimalværdi 572 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 21 mio. kr. Maksimalværdi 82 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 400 mio. kr. Maksimalværdi 480 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 40 mio. kr. Maksimalværdi 150 mio. kr.

Region Nordjylland: Anslået 46,5 mio. kr. Maksimalværdi 93 mio. kr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Managementkonsulenter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Strategi- og organisationsudvikling

Businesscases og gevinstrealisering

Økonomistyring

Analyser

Intern audit

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 20 mio. kr. Maksimalværdi 26 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 0 mio. kr. Maksimalværdi 2 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 0 mio. kr. Maksimalværdi 0 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 0 kr. Maksimalværdi 5.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 2,5 mio. kr. Maksimalværdi 5 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkitektur og udvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Procesautomatisering (RPA)

Arkitekturanalyser og løsningsdesign til forskellige teknologiområder

Arkitekturanalyser og løsningsdesign til forskellige teknologiområder

Udvikling af løsninger vha. værktøjer (Java udvikling, EIP, Frameworks, APPs og API)

Procesautomatisering (RPA)

Dataplatformsarkitektur og -udvikling (store datamængder, data analyseværktøjer, AI/beslutningsstøtte)

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 80 mio. kr. Maksimalværdi 104 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 2 mio. kr. Maksimalværdi 6 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 96 mio. kr. Maksimalværdi 115 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 7.041.318,38 kr. Maksimalværdi 26.000. 000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 3 mio. kr. Maksimalværdi 6 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023..

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Projektledelse og udbudsbistand

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektledelse og udbudsbistand

Programledelse

PMO/APMO

Agil opgavegennemførsel

Testledelse og automatiseret test

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 140 mio. kr. Maksimalværdi 182 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 2 mio. kr. Maksimalværdi 12 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 128 mio. kr. Maksimalværdi 155 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 4.851.046,57 kr. Maksimalværdi 22.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 20 mio. kr. Maksimalværdi 40 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Systemspecifik konfigurering og udvikling

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Konfigurering af moduler i Epic

Udviklingsopgaver vedr. omkringliggende funktionalitet

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 12 mio. kr. Maksimalværdi 16 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 2 mio. kr. Maksimalværdi 15 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 60 mio. kr. Maksimalværdi 70 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 5.955.977,98 kr. Maksimalværdi 22.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 5 mio. kr. Maksimalværdi 10 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Driftsstøtte

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Driftsstøtte på standardteknologier

Public Cloud og FinOps

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 48 mio. kr. Maksimalværdi 62 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 10 mio. kr. Maksimalværdi 25 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 40 mio. kr. Maksimalværdi 47 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 3.682.093,55 kr. Maksimalværdi 13.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 5 mio. kr. Maksimalværdi 10 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Datasikkerhed

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Cybersikkerhed

Compliance

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 40 mio. kr. Maksimalværdi 52 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 2 mio. kr. Maksimalværdi 12 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 8 mio. kr. Maksimalværdi 13 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 2.058.547,69 kr. Maksimalværdi 12.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 7,5 mio. kr. Maksimalværdi 15 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vikarer

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter bl.a.:

Administrative vikarer

Kliniske vikarer

Anslået værdier og maksimalværdier af køb ex. moms over 4 årig periode:

Region Sjælland: Anslået 100 mio. kr. Maksimalværdi 130 mio. kr.

Region Syddanmark: Anslået 3 mio. kr. Maksimalværdi 10 mio. kr.

Region Hovedstaden: Anslået 68 mio. kr. Maksimalværdi 80 mio. kr.

Region Midtjylland: Anslået 1641105,83 kr. Maksimalværdi 50.000.000 kr.

Region Nordjylland: Anslået 3,5 mio. kr. Maksimalværdi 7 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for delaftalens område. Ordregiver vil vurdere 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter relevans 50 %, kompleksitet 30 % og sammenlignelighed 20 %. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De i udbudsbetingelsernes punkt II.2.9 anførte antal ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hver delaftale og tildeles point ud fra en pointskala fra 1-10. 10 point (højeste point) gives til ansøgere, som har angivet en fremragende reference, der er udtømmende i forhold til, hvad der vægter positivt inden for det enkelte ydelsesområde. 1 point (laveste point) gives til ansøgere, som har angivet en utilstrækkelig reference for et ydelsesområde.

For hver reference summeres pointtal for de modtagne referencer ud fra ovennævnte vægtning. Det herved fremkomne pointtal summeres for hver ansøger. Der afrundes med to decimaler.

Ved relevant opgave vurderes: Opgaver indenfor de krav, der er opstillet til den udbudte kravspecifikation med hensyn til erfaring og opgavevarighed. Det vægtes positivt såfremt referencen udviser afløftning af opgaver, der udviser høj grad af erfaring og lang opgavevarighed. Ved kompleksitet vurderes: Opgavens tekniske og organisatoriske kompleksitet. Det vægtes positivt at referencen udviser afløftning af opgaver der udviser høj grad af teknisk og organisatorisk kompleksitet. Ved sammenlignelighed vurderes: En offentlig eller privat arbejdsgiver, som i størrelse og organisation svarer til en dansk region. (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Hvor flere referencer vurderes lige, er størst omsætning inden for området afgørende dog således, at hvis omsætningen er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten for flere aktører, afgøres udvælgelse mellem disse ved lodtrækning. (se ESPD, Del II, afsnit A). Alene oplysninger indgivet i ESPD dokumentet vil indgå i evaluering af referencer. Der kan maksimalt afgives tre referencer per delaftale. Beskrivelse af hver reference må maksimalt udgøre 1100 anslag inkl. mellemrum. Såfremt ansøger indgiver oplysninger, materialer m.m udover de nævnte begrænsninger gælder at alene de tre først angivne referencer og for hver af disse vil alene de første 1100 anslag inkl. mellemrum vil indgå i evalueringen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til oplysninger i Del VI

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Specifik årsomsætning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det område, som er omfattet af den ansøgte delaftalen, jf. Udbudsbekendtgørelsens Del II, Genstand, er i gennemsnit for de seneste 3 regnskabsår og for hver delaftale lig eller over: DKK 15.000.000. Hvis den specifikke årsomsætning på delaftalens område ikke fremgår direkte af årsrapporten, skal vinderen af udbuddet fremlægge en revisorerklæring efter påkrav fra ordregiver. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og tre år tilbage. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Opgavereferencer indenfor området af den ansøgte delaftale.

For hver reference (projekt) angives det samlede faktisk fakturerede beløb som referencen dækker.

For hver reference angives en start- og slutdato for referencen. Hvis kontrakten/rammeaftalen endnu ikke er afsluttet, anføres datoen for ansøgningsfristen som slutdato. Kun ydelser udført - og som kan godtgøres - de seneste tre år før ansøgningsfristen kan anvendes i forbindelse med prækvalifikation.

Til hver reference skal angives modtageren; dvs. kundens navn, kontaktperson, tlf. nr. samt e-mailadresse.

Verifikation af referencer:

Ordregiver forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til kunden anført i referencen og/eller til ansøger med henblik på at få verificeret en references rigtighed.

Ordregivervil på den baggrund allerede nu opfordre ansøgerne til på forhånd at sikre sig, at de alene anfører beskrivelser m.v., som ansøger er i stand til at godtgøre rigtigheden af, jf. nedenfor.

Såfremt Ordregiver retter henvendelse til en ansøger med henblik på at verificere indholdet af de oplyste referencer, forventes ansøger at skulle fremsende følgende på Ordregivers anmodning:

1. Tro- og love-erklæring om de oplyste referencers rigtighed. Ordregiver kan stille krav om, at erklæringen skal være underskrevet af en tegningsberettiget fra den ansøgende virksomheds direktion.

2. Kundeerklæring om de oplyste referencers rigtighed. Ordregiver kan stille krav om, at erklæringen skal være underskrevet af en relevant ansvarlig person (eksempelvis den relevante projektleder) hos den pågældende reference-kunde.

Ordregiver gør i den forbindelse opmærksom på udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 136, nr. 3), der finder anvendelse hvis en ansøger eller tilbudsgiver har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsendes supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.

Såfremt Ordregiver anmoder ansøger om ovenstående erklæringer med henblik på verifikation af de oplyste referencer, vil Ordregiver fastsætte en kort frist for fremsendelse af ovenstående, hvorfor ansøgerne allerede nu opfordres til foretage det nødvendige i forhold til fremsendelse inden for en kort frist. Fremsendes de efterspurgte erklæringer ikke inden fristens udløb, vil Ordregiver som udgangspunkt se bort fra ansøgers anmodning om prækvalifikation. Ansøger skal anvende de skabeloner til erklæringer der er offentliggjort i nærværende udbud.

Ordregiver opfordrer ansøgere til allerede nu at advisere referencepersonen om at det kan blive relevant at fremsende en kundeerklæring samt den tegningsberettigede i ansøgers egen virksomhed om, at det kan blive relevant at skulle fremsende tro- og love-erklæring inden for en kort tidsfrist.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav for udvælgelse per delaftale: 2 referencer på opgaver udført indenfor delaftalens område i den offentlige sektor. Referencer skal være udført indenfor de seneste tre år op til ansøgningsfrist.

Mindstekrav til den enkelte reference: Fakturaværdi kr. 800.000

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Sociale klausuler

Frivillige udelukkelsesgrunde

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 45
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Nordjylland og Region Midtjylland har option på at tiltræde en eller flere delaftaler indenfor rammeaftalen. Tiltrædelse skal ske senest den 30. juni 2023.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Prækvalifikation: En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2022

Send til en kollega

0.093