23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 136-336179
Offentliggjort
17.07.2019
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Göteborg Energi Aktiebolag

Opdateringer

Rettelse
(14.08.2019)

II.1.4)
Placing the text to be modified:Kort beskrivning, Kort beskrivning
instead of:
Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.
Orientering om upphandlingen
Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................
En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.
Read:
Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.
Orientering om upphandlingen
Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande en bastjänst, ett partneringsystem samt konsulttjänster för Business Intelligence.
En historisk indikation på omsättning av liknande ramavtal saknas men volymen uppskattas till ca 3 – 5 MSEK/år. Beställaren garanterar inga volymer.

II.2.4)
Placing the text to be modified:Beskrivning av upphandlingen
instead of:
Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.
Orientering om upphandlingen
Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................
En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.
Read:
Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.
Orientering om upphandlingen
Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande en bastjänst, ett partneringsystem samt konsulttjänster för Business Intelligence.
En historisk indikation på omsättning av liknande ramavtal saknas men volymen uppskattas till ca 3 – 5 MSEK/år. Beställaren garanterar inga volymer.


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afijyshflm

BI Business Intellegence för deltagande i ett partneringssystem


Göteborg Energi Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborg Energi Aktiebolag
556362-6794
Box 53
Göteborg
401 20
Sverige
Kontaktperson: Johan Rohdin
E-post: johan.rohdin@goteborgenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcekfugjq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcekfugjq&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

BI Business Intellegence för deltagande i ett partneringssystem

Referensnummer: 19-0051
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................

En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72221000
72246000
72250000
72253200
72262000
72267000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................

En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 24/10/2019
Slut: 24/10/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Göteborg Energi AB
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019

Send til en kollega

0.063